What we're about

Ilmaiset yhteisöohjautuvuuden mittarit https://yhteisoohjautuvuus.fi/

Meetup keskittyy yksilön itseohjautuvuuteen ja tiimin yhdessäohjautuvuuteen sekä organisaation itseorganisoitumiseen. Aiheissa sivutaan sopivassa määrin Teal- tai Integraatioteoriaa. Jokainen meetup kestää 1,5h, jonka alkupuoli on alustusta ja loppuaika on varattu keskustelulle ja pohdinnalle.

Kyseessä on ilmainen yhteisöpohjainen online-tapaaminen, johon kuka tahansa voi tulla alustamaan. Kaikkien osallistujien mielipide on tervetullut ja formaatti on keskusteleva ja vapaamuotoinen. Jos haluat alustamaan, ota yhteyttä fasilitoijaan karl-johan.spiik@karlex.fi

Meetupin tallenteet löytyvät https://www.youtube.com/channel/UCTzB40SdZ7CCNP-c0U_mfpg

Keskustelu Facebookissa https://www.facebook.com/groups/916716198796305

Keskustelu LinkedIn:ssä https://www.linkedin.com/groups/9126334/

Upcoming events (3)

Toivon yhteisö ja käsityksemme historiasta

Needs a location

Alustajana Perttu Salovaara, Renesans (https://www.renesans.fi/)
Perttu avaa käsitystä organisoitumisen historiasta ja toivon merkityksestä ihmisyhteisöissä historian valossa.

Fasilitaattoreina toimivat Karl-Johan Spiik (Karlex Oy), Reni Waegelein (Talent Base) sekä Lauri Koittola (Lauri Koittola)

Konsepti:
Joka kuukauden toisena tiistaina klo 14.30 ryhmä kokoontuu virtuaalisesti. Yksi henkilö alustaa max 45min ja tämän jälkeen keskustellaan aiheesta pienryhmissä (breakout rooms) noin 20 minuuttia. Tämän jälkeen palataan yhteiseen tilaan keskustelemaan yhdessä aiheesta ja jakamaan mielipiteitä loppuaika.

Aiempien tapahtumien tallenteet https://www.karlex.fi/itseorganisoituvuus-meetup

Valmentava johtajuus pk-yrityksissä

Needs a location

Mitä on valmentava johtajuus ja miten se auttaa organisaatioissa ehkäisemään kiirettä ja stressiä?

Pienissä yrityksissä usein ongelmina näkyy jatkuva kiire ja työpäivien venyminen, laatu- ja toimitusongelmat sekä prosessien ja tehtävien hallinnan puute. Jakamalla johtajuutta, voidaan korjata taustalla oleva syy ja mainitut oireet lähtevät samalla.

Yli 100 henkilön organisaatiossa ongelmina näkyy hierarkian hallinnan hankaluus, prosessien kankeus ja viimeistelemättömyys, tiedon siiloutuminen ja sisäisen kommunikaation puutteet. Kulkemalla kohti yhteisöohjautuvaa mallia, voidaan ratkaista mainittujen ongelmien juurisyitä.

Tule kuuntelemaan alustus ja kertomaan miten sinä koet asian. Voiko valmentavalla johtajuudella saada aikaan oikeita tuloksia?

-----------------------

Meetupin tallenteet löytyvät https://www.youtube.com/channel/UCTzB40SdZ7CCNP-c0U_mfpg

Keskustelu Facebookissa https://www.facebook.com/groups/916716198796305

Keskustelu LinkedIn:ssä https://www.linkedin.com/groups/9126334/

Pitovoimatekijät organisaatioissa

Needs a location

Paljonko työaikaa kuluu rekrytointeihin? Mikä on työviihtyvyyden hinta ajassa tai henkisesti? Millä keinoin työympäristöstä voisi tehdä henkisesti viihtyisän, jolloin vaihtuvuus organisaatiossa pienenisi.

Harva ymmärtää laskea kuinka paljon menee aikaa yhden työntekijän vaihtumiseen. Tai paljonko käytetään sairaspoissaolojen takia aikaa sijaisten etsimiseen. Etätyömalli on vähentänyt sairaspoissaoloja ja vaihtuvuutta, mutta miksi? Yhteisöohjautuvuus osaa kertoa vastauksen. Ihmisille annetaan mahdollisuus valita itse ja vaikuttaa työhönsä. Silloin ei niin herkästi olla pois töistä tai vaihdeta työpaikkaa.

Tule kuulemaan miten organisaation pitovoimatekijöitä vahvistetaan yhteisöohjautuvuuden keinoin. Alustuksen jälkeen on luvassa keskustelua, eli sinä pääset kertomaan mitä mieltä itse olet ja mitä tekisit toisin.

-----------------------
Meetupin tallenteet löytyvät https://www.youtube.com/channel/UCTzB40SdZ7CCNP-c0U_mfpg

Keskustelu Facebookissa https://www.facebook.com/groups/916716198796305

Keskustelu LinkedIn:ssä https://www.linkedin.com/groups/9126334/

Past events (12)

Yksilön kehityksen suhde Tealiin

Needs a location

Photos (28)