What we're about

Java BrukerGruppe i Norge - Stavanger Chapter! Vi arrangerer foredrag og møter om Java og omkringliggende teknologier for alle datainteresserte!

Her er alle javaBin Meetup'ene i Norge (https://javabin.meetup.com/).

Past events (39)

Photos (119)