Past Meetups (25)

What we're about

KristiansandPHP er PHP user group, for oss som utvikler i PHP. Det er naturlig å også ta med endel frontend utvikling i denne gruppen. Målgruppen er webutviklere og webdesignere som jobber med PHP, også løsninger som WordPress, Joomla, Drupal etc. Formålet er å utveksle erfaringer, og ha et sted man kan komme med PHP-relaterte spørsmål og utfordringer.

Members (80)

Photos (26)