What we're about

Detta är en plats där Linköpings C++-intresserade kan mötas och prata C++. Vi ses en kväll per månad (normalt sett den andra onsdagen varje månad), lyssnar på intressanta presentationer och diskuterar. Det kan även hända att vi anordnar extrainsatta aktiviteter vid intresse.

Vi följer Berlin Code of Conduct (http://berlincodeofconduct.org/) och deltagare bör även uppmärksamma målen hos include-cpp (https://github.com/include-cpp/include)

Gruppens hemsida ( https://linkcpp.se ) uppdateras kontinuerligt med material och information från våra möten.

This is a user group for C++ users in Linköping. There will be talks, mostly in Swedish, but everyone is welcome (even if some interest in C++ is recommended).

Past events (10)

Code Review

Sigma Technology

Bokcirkel

Alten Linköping

CppCon 2019 - trip report

Linköping University

Septembermöte - CAF

Saab AB