What we're about

Detta är en plats där Linköpings C++-intresserade kan mötas och prata C++. Vi ses en kväll per månad (normalt sett den andra onsdagen varje månad), lyssnar på intressanta presentationer och diskuterar. Det kan även hända att vi anordnar extrainsatta aktiviteter vid intresse.

Vi följer Berlin Code of Conduct (http://berlincodeofconduct.org/) och deltagare bör även uppmärksamma målen hos include-cpp (https://github.com/include-cpp/include)

Gruppens hemsida ( https://linkcpp.se ) uppdateras kontinuerligt med material och information från våra möten.

This is a user group for C++ users in Linköping. There will be talks, mostly in Swedish, but everyone is welcome (even if some interest in C++ is recommended).

Upcoming events (2)

Static analysis

Alten Linköping

Denna gång fokuserar vi på statisk kodanalys! Eric presenterar, troligen blir det fokus på clang men kanske några andra verktyg och tekniker dyker upp!

Majmöte

Alten Linköping

TBD

Past events (3)

Möte 4 - Funktionell programmering

Alten Linköping