Uvod u IoT bezbednost

Details

• What we'll do
U današnjem svetu pametnih uređaja skoro da i ne stižemo da obratimo pažnju na posledice deljenja naših privatnih podataka, i raznih drugih informacija, koje nas kasnije pretvaraju u žrtve Cyber napada.
Ukoliko želimo da izađemo u susret ovom problemu prvi korak je upoznavanje sa mogućim pretnjama, a sledeći upoznavanje sa alatima koji će nam pomoći u preciznijem otkrivanju mogućih ranjivosti.
Ovo predavanje će vas upoznati sa svim pretnjama definisanim kroz OWASP projekte (Web, Mobile, Cloud, IoT), otkriće vam hardwerske (Bus Pirate, Raspberry Pi) i softwerske (Kali Linux, Android) alate koje možete iskoristiti za testiranje svojih pametnih uređaja i kroz praktični deo demonstriraće vam realne situacije u kojima mozete primeniti stečeno znanje.

Predavač: Ivan Marković, Freelance Ethical Hacker, vise od 10 godina praktičnog isustva u testiranju bezbednosti bankarskih sistema i aplikacija, alati prepoznati od strane OWASP i Backtrack Linux zajednice, pronalazač vise ranjivosti na Microsoft, Symantec, Huawei i drugim servisima, predavač na prepoznatim konferencija (Sinergija, BalCCon, RISK) u regionu.

• What to bring

• Important to know