Past Meetup

Visoka razpoložljivost na Oracle podatkovni bazi

This Meetup is past

9 people went

Location image of event venue

Details

3GEN kot izvajalec sistemske podpore na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo upravlja s podatkovnimi bazami in aplikacijskimi strežniki, kateri gostujejo kritične aplikacije, pričakovana razpoložljivost teh aplikacij je zato zelo visoka. Visoko razpoložljivost lahko dosežemo na več načinov, na tokratnem DBA meetupu pa nam bo Samo Dečman predstavil naslednje tematike:

1.) Koncepti visoke razpoložljivosti
2.) pomen prehoda iz uporabe SID-a na service name
3.) connect time failover, run time failover + demo primer
4.) JDBC THIN, Fast Connection Failover (FCF) + demo primer
5.) JDBC OCI, Transparent Application Failover (TAF) + demo primer
6.) Universal Connection Pool (UCP) + demo primer

V primeru, da bodo udeleženci izkazali zanimanje, lahko Samo predstavi še naslednji dve tematiki:
7.) Connection Manager + demo primer
8.) Dataguard Broker Observer, Fast Start Failover (FSF) + demo primer

Predavanje bo tako predvidoma trajalo med 60 - 90 minut, odvisno od obdelanih tematik. Vsi demo primeri bodo narejeni v živo, tako da bodo imelu udeleženci možnost sproti postavljati vprašanja.

Na tokratnem meetupu bi udeležence tudi vzpodbudili, da po dogodku ostanejo na družabnem delu oz. na pijači, po zaključku predavanja. Poleg tehnične vsebine, bi se pogovorili o željah, pričakovanjih in usmeritvah glede vsebine bodočih DBA meetupov in naboru tematik, ki bi bile za vas zanimive. Izjemno veseli bi bili vaše aktivne udeležbe pri bodočem soustvarjanju in predstavitvi DBA vsebin, saj bomo imeli od tega vsi koristi, tega pa žal ne moremo doseči brez aktivnega deljenja izkušenj in sodelovanja sirše skupnosti.