What we're about

NAVs IT-avdeling arrangerer åpne fagarrangementer. Først og fremst for å dele kompetanse internt i avdelingen, men det er åpent for alle. Hør hva vi sysler med i NAV rundt utvikling og drift av NAVs løsninger.

Past events (4)

Faglunsj - Teknisk retning for NAV

Online event

Fagkveld Data @NAV

Popsenteret

NAV Fagkveld, Mars

Teknologihuset (House of Communities)

NAV Fagkveld, November

Teknologihuset (House of Communities)

Photos (19)