A member must step up as the new organizer or this group will close.

Become the organizer

  • Currently no organizer
Share:

What we're about

PL:

Meetup o narzędziach do budowania stron internetowych i aplikacji mobilnych bez pisania kodu.

Dołącz do grupy, jeśli chcesz:
- zbudować aplikację mobilną lub stronę internetową
- rozpocząć biznes internetowy
- szybko zbudować i przetestować minimalną wersję produktu
- zbudować narzędzia używane wewnątrz Twojej firmy
- napisać minimalną ilość kodu, aby zintegrować rozwiązanie NoCode z istniejącym oprogramowaniem

EN:

This meetup is about all the tools to build websites and apps with zero code.

Join the group if you want to:
- launch a mobile app or a web application
- start an online business
- quickly build and test an MVP
- build an internal tool
- write a little bit of code to integrate the no-code solution with existing software

Upcoming events

No upcoming events

Photos (1)