Next Meetup

Lean Coffee + After Work i Malmö
Andra träffen med OneTeamGov Sverige i Skåne! Kom och häng med andra som driver förnyelse i offentlig sektor. Vi gillar OneTeamGovs sju principer, men du är förstås välkommen hur och var du än jobbar. Denna gång testar vi lean coffee (http://leancoffee.org/). Alltså att sätta agendan på plats och ta oss igenom de mest populära ämnena ett efter ett. Efter det en regelrätt afterwork runt hörnet. 16:30-18:00 Lilla Kafferosteriet 18:00-20:00 Brewdog, Baltzarsgatan 25 Syftet med träffen att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och stötta varandra med det som är utmanande. Inga problem om du bara kan komma på första eller andra delen. Vi ses! Att tänka på: OneTeamGov är en rörelse som drivs framåt av individer som vill mötas över gränser och jobba ihop för förnyelse. Vi deltar som oss själva och företräder inte någon myndighet, något företag, politiskt parti eller annan organisation. Vi handlar efter OneTeamGovs principer: https://www.oneteamgov.se Foto ovan: Sven-Erik Ceedigh

Lilla kafferosteriet

Baltzarsgatan 24 · Malmö

4 comments

Upcoming Meetups

Past Meetups (12)

What we're about

En rörelse som förs samman kring sju enkla principer om hur vi jobbar för att förnya det offentliga. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förändringskraft genom praktiska åtgärder.

Rörelsen består av personer som brinner för att förnya den offentliga sektorn (vi vill involvera personer också utanför offentlig sektor), med tonvikt på att förbättra de tjänster vi erbjuder till invånarna och våra egna arbetssätt.

Du är välkommen med att samskapa One Team Gov Sverige. Enklast gör du det genom att gå med i Slack-kanalen: https://publicslack.com/slacks/https-oneteamgovse-slack-com/invites/new

Members (425)

Photos (24)