Jak dobrze zdefiniować Produkt?

Szczegóły

Definicja Produktu wpływa na wiele elementów w organizacji m.in. na szerokość realizowanego zakresu, odpowiedzialności i decyzyjności, na to kto będzie Właścicielem Produktu i ilu ich będzie, na ilość zespołów, czy na proces wytwarzania. Jaka definicja Produktu jest lepsza – szeroka czy wąska? Czy lepiej jest mieć wiele mniejszych Produktów, czy jeden olbrzymi? Czy Produkt może być techniczny albo wewnętrzny? Czy lepsza jest „Idealna” definicja Produktu, czy „praktyczna”? No i jak ją określić?

Na warsztacie wykonamy serię ćwiczeń pomagających uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania i przećwiczymy definiowanie Produktu.

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla Managerów, Agile Coachów / Scrum Masterów, Agentów Zmiany i wszystkich pracujących przy transformacji lub chcących wprowadzić usprawnienia w obszarze biznesu/produktu.

Prowadzący: Krzysztof Niewiński - LeSS Friendly Scrum Trainer ;-)
https://www.linkedin.com/in/krzysztofniewinski/
https://procognita.pl/firma/zespol/trenerzy/krzysztof-niewinski/