#36 Jak skutecznie motywować zespoły

Szczegóły

Witajcie

Zapraszamy na kolejne spotkanie podczas którego Agnieszka przedstawi wyniki swoich badań dotyczących motywacji w zespołach. Po prezentacji wyników badań i wniosków planujemy "burzliwą" dyskuje.

Poniżej kilka zaproszenie na spotkanie od Agnieszki:

"Często mówimy o tym, jak należy motywować pracowników, jednak rzadko zdarza się nam rzetelnie weryfikować skuteczność niektórych rozwiązań. Dlatego jakiś czas temu zaczęłam prowadzić badania naukowe w polskich firmach, których celem jest weryfikowanie podejść i metod stosowanych do motywowania zespołów. Na spotkaniu chcę przestawić (na poziomie zrozumiałym dla laika) niektóre z wyników badań, które dotyczą motywacji w zespołach Scrumowych i opowiedzieć o praktycznych wnioskach, jakie możemy z nich wyciągnąć. Spotkanie będzie nastawione na pokazanie pewnych wzorców i ich wpływu na funkcjonowanie zespołów. Będę się starała pokazać, co możemy realnie zrobić, aby poprawić motywację w zespołach. "

Agnieszka Biernacka (więcej na https://www.linkedin.com/in/agnieszka-jaga-biern...­)
Obecnie Agile Coach w firmie Procognita, przedtem pracowała na stanowisku Scrum Mastera i członka zespołu scrumowego. Prowadzi badania, których wyniki publikuje na http://www.scientificagile.com­.

• What to bring

• Important to know