Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Olsztyn Microsoft User Group (OLMUG) jest grupą profesjonalistów oraz pasjonatów, na co dzień zajmujących się technologiami Microsoft. Spotykają się, aby dzielić się swoją wiedzą oraz uczyć się od innych, bardziej doświadczonych osób. Celem grupy jest stworzenie oraz rozwój Warmińsko-Mazurską społeczność specjalistów, aby umożliwić im wymianę doświadczeń z ekspertami z poszczególnych dziedzin.

Olsztyn Microsoft User Group (OLMUG) is a group of professionals and enthusiasts who deal with Microsoft technologies on a daily basis. They meet to share their knowledge and learn from other, more experienced people. The group's goal is to create and develop a Warmian-Masurian community of specialists to enable them to exchange experiences with experts in specific fields.

Nadchodzące wydarzenia (1)

Zobacz wszystkie