Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Hej!

Chcielibyśmy zainicjować spotkania wokół tematyki sieciowej we Wrocławiu. Rozgryźć zagadnienia dotyczące SDN, automatyzacji w sieciach, wysokiej dostępności, routingu i switchingu, testowania wydajności, IPv6, vxlan, AntyDDoS oraz innych. Jeżeli jednak znajdą się chętni do podzielenia swoją wiedzą w zakresie GSM, IOT czy różnych usług warstwy aplikacji to również zapraszamy - napewno znajdzie się zainteresowane grono chętnych do rozmów!

Całość w celu wymiany doświadczeń, spostrzeżeń czy podzielenia się pomysłami. No i będzie to dobra okazja wyskoczyć razem na piwo:)

Agenda się aktualnie tworzy, jeżeli chcesz coś dorzucić od siebie na pierwszy meetup - czekam na kontakt.

1. Prezentacje
2. Lightning talks
3. Zebranie listy tematów na nast. meetup (max 6)

Spotkanie będzie w formie luźnych rozmów przy piwie jeżeli nie uda nam się zapełnić agendy (jak to czasami bywa z pierwszymi spotkaniami:) )

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o technologiach sieciowych, o tym jak wygląda sieć w usługach Cloud, o tym jak się bronić przed atakami DDoS, o tym w jaki sposób pakiety trafiają tam gdzie powinny oraz jak zrobić żeby trafiały jeszcze szybciej i bezpieczniej - przyjdź na nasz meetup! Tam będą ludzie którzy chętnie podzielą się tą wiedzą. Zarówno teoretycznie jak i na praktycznych przykładach.

Język: PL/EN w zależności od uczestników


-------


We'd like to welcome all people that are interested in various networking subjects. To share ideas, trends, exchange experiences and drink beer together. It's about networking in general. That means all those hot topics like: SDN, routing, switching, automation, performance, HA, IPv6, vxlan overlays, etc. But not only limited to that - we're also open for subjects like GSM, IOT, L7 services, etc... just pick a one and I'm sure you'll get interested talks!

Agenda is being composed, pls contact me if you want to share some topics with others on the first meetup.

1. Presentations
2. Lightning talks
3. Prepare a list of (max 6) subjects for a next meetup

In case we won't fill up agenda (as it may happen on the first meetup) we will end up with beers and open talks :)

If you want to extend your knowledge about networking technology, if you want to know how Cloud services are routed, how to protect yourself from DDoS attacks, how packets are routed to the proper destination and how to improve that - let's have a beer together! Join our meetup - we want the community to share good practices and warn from doing bad things with a real case scenarios.

Language: PL/EN depends on the attendees.