What we're about

KARLSKRONA -- RONNEBY -- KARLSHAMN

(english below)

SVENSKA: Kanske vet du ingenting om programmering? Kanske är du ett proffs som känner att det är något som saknas? Nyfiken och vill lära dig? Frustrerad över en kreativ glöd som inte får utlopp?

Den här gruppen riktar sig till den som vill ägna sig åt datorprogrammering (coding) på något sätt. Tanken är att man utan stress eller prestation ska kunna utforska ämnet tillsammans med andra.

Det finns ingen detaljerad plan över hur gruppen ska arbeta, utan vi får helt enkelt testa oss fram och hitta på utifrån vad som känns bra. Allt vi vet än så länge är att programmering kan vara ett spännande och givande sätt att skapa och uttrycka idéer.
Någon gång i framtiden kanske vi väljer att starta små (eller stora) projekt att arbeta på tillsammans, kanske inte. Vi tar det som det kommer.

Om du är nybörjare, samla ditt mod och gå med! Om du är ett proffs, samla din ödmjukhet & lekfullhet, och gå med!

Extra information om inklusivitet:

Grundvisionen handlar om att göra plats för de som annars inte är vana att ta plats. Programmering har genom åren fått ett rykte av att vara exkluderande och nästan som en tävling om vem som vet bäst, eller helt enkelt vem som är "mest". Programming For Fun handlar om att sätta allt sånt åt sidan och bara fokusera på vad det är som gör programmering så intressant. Varje person vi kan välkomna som inte känner sig hemma / ovälkommen som programmerare, är en vinst!Därför är det viktigt att poängtera att alla deltagare behöver vara beredda på att visa hänsyn och specifikt acceptans för LGBT+ och etnicitet. Detta inkluderar även att "bara skämta" och dylikt.

ENGLISH: Maybe you don't know anything about programming (yet)? Maybe you're a professional who feels restricted at work? Eager to learn and grow? Do you have an untapped creative flair?

This is a group for anyone with an interest in computer programming (aka coding). The idea is to explore this subject with others, in a relaxed and inclusive way.

There's no detailed agenda or plan, and we'll just have to figure it our as we go along. The guiding principle should be that there is something special about coding as a way of being creative and giving practical form to ideas. Who knows, in the future we might find interest in actually starting up actual projects of varying scope and ambition, but only if it feels lika a natural step for us.

Wether you're a total beginner that needs that extra bit of courage & support, or a total pro willing to relax and just enjoy coding for fun, go ahead and join!

Special note on inclusiveness :

The basic foundation is about making room for those who otherwise might be excluded. Unfortunately, coding has gotten a reputation for gatekeeping and being unnecessarily competitive. Programming For Fun is meant to do the opposite -- it's about being inclusive and relaxed. It's about being interested and fascinated by computer programming as a fun thing to do, no matter who you are or what you currently can do (or not do)! Most importantly, it's important that we express decency and inclusiveness about LGBT+, ethnicity, and just generally not being a jerk. This applies even if you're "just kidding".

Past events (9)

do while true; i=3

Needs a location

do while true; i=2

Needs a location

do while true; i=1

Andra Våningen

do while true;

Andra Våningen

Photos (15)