Upoznajte R-Ladies Novi Sad

This is a past event

32 people went

Location image of event venue

Details

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na prvo okupljanje novoosnovane zajednice R-Ladies Novi Sad. Cilj okupljanja je da se predstave osnivači kroz svoj dosadašnji i budući rad. Događaj će uveličati i gosti koji u svom svakodnevnom radu koriste R i značajno doprinose jačanju R zajednice u Novom Sadu. Svakom posetiocu poklanjamo knjigu “Osnove R-a (inovativnost, zanat, jezik)” autora i našeg gosta Dejana Stojanovića (rzanat.rs).

Predavači su:

Tatjana Kecojević je doktorirala statistiku na Univerzitetu u Mančesteru. Osnivač je i ko-organizator R-Ladies Manchester i Beograd poglavlja, vođa R-Forwards tima i WiDS ambasador. U okviru DataTeke, koju je osnovala i u kojoj radi kao DS instruktor, pokretač je brojnih inicijativa sa ciljem da osnaži učešće mladih, žena, LGBT i drugih nezastupljenih grupa u okviru R i DS zajednica. Tatjana će predstaviti R-Ladies Global, kao i planove za R i Data Science, kako u Srbiji, tako i u regionu.

Maja Pokusevski je diplomirani psiholog i master primenjene statistike sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju celokupnih kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Trenutno je na poziciji analitičara u Ninamediji gde je fokusirana na istraživanja tržišta i javnog mnjenja. U svom izlaganju govoriće o prednostima i manama programa R u sektoru u kom radi.

Milena Kresoja je naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu čije uže polje interesovanja obuhvata numeričku optimizaciju u nauci o podacima, mining frekventnih vremenskih serija i matematičko/statstičko modeliranje u industriji. Milena je takođe konsultant obrazovne kompanije ARPM u kojoj razvija nastavni materijal iz oblasti nauke o podacima u finansijama. Preneće Vam iskustva o zastupljenosti i upotrebi R-a u visokom obrazavnju, naučno-istraživačkom radu i industriji.

Katica Ristić je primenjeni matematičar sa desetogodišnjim predavačkim iskustvom. Trenutno je online student MIT MicroMaster studija iz Statistike i Data Science-a. Predstaviće Vam ove studije, kao i R projekat "Pokrenimo Ministarstvo prosvete da reši problem putnika".

Ranka Medenica Todorović je diplomirani sociolog, master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja. Radi kao asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Početnik je u učenju R-a, koji najpre želi da primeni u cilju prikupljanja, obrade i vizualizacije podataka u svojoj doktorskoj disertaciji.

Olivera Grljević je docent na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Trenutni istraživački projekti fokusirani su na razvoj i primenu mašinskog učenja i data mining-a nad nestrukturiranim podacima (tekstovima i slikama). Olivera će govoriti o novim studijskim programima i mestu R-a u nastavnom procesu Ekonomskog fakulteta.

Mirko Savić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, rukovodilac projekta i master studijskog programa ADA - Advanced Data Analytics in Business. Njegovo uže polje interesovanja su kvanitativni metodi u ekonomiji. Član je Saveta za Statistiku Republike Srbije, HERE tima RS, kao i panelista ENQA. Predstaviće upotrebu R-a u programu ADA.

Dejan Stojanović je zaposlen na Univerzitetu u Novom Sadu, Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu kao naučni saradnik i pomoćnik direktora za razvoj. Pisanjem knjige "Osnove R-a (inovativnost, zanat, jezik)" pokušao je da doprinose prepoznavanju R-a kao univerzalnog alata za široku primenu u istraživanjima i obradi podataka. Kroz izlaganje izneće iskustva iz dugogodišnje primene R-a i drugih softverskih alata u projektima.

Zoranka Desnica je analitičar u odeljenju za kreditni rizik OTP banke. Doktorand matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu gde je stekla dugogodišnje iskustvo u nastavi kao asistent. Njena doktorska disertacija je usko povezana sa neuronskim mrežama i metodama za numeričku optimizaciju. Zoranka će govoriti o svojim iskustvima o upotrebi R-a kako u nastavi tako i u nauci i privredi.