What we're about

This is an open meetup for anyone interested in source software development with the programming language Rust from Mozilla. Rust is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults, and guarantees thread safety. The meetup is open to anybody, no matter if you're a beginner or Rust veteran.

Тук е отворен мит-ъп за всекиго, когото се интересува за софтуерна разработка с езика за програмиране Ръст от Мозила. Ръст е език за системно програмиране, който работи невероятно бързо, предотвратява сегментирани грешки и гарантира сигурността на нишки. Митът-ът е отворен за всекиго, без значение дали си начинаещ или Ръст ветеран.

Past events (2)

Hack & Learn Rust

Networking: Premium Co Working Spaces

Rust Bulgaria @ Global Tech Summit

NDK Sofia

Photos (5)