Next Meetup

Redefinicja roli Managera
UWAGA! Chcesz wziąć udział? Patrz: ZAPISY. --- FORMA Praca w podgrupach, wymiana doświadczeń, ćwiczenia, praca indywidualna. DLA KOGO? Pierwszeństwo uczestnictwa rezerwujemy dla osób pracujących na co dzień w rolach takich jak: Line Manager, Development Manager, Engineering Manager, Team Leader, Technical Leader, Chapter Lead. CEL Powinniśmy wyjść z wiedzą, jak redefiniuje się rola managera, gdy firma zaczyna myśleć o zwinności. OPIS Porozmawiamy o roli managera w zwinnej firmie z perspektywy potrzeb zarówno pracowników, jak i samych liderów. Poszukamy odpowiedzi na pytania, jak redefiniuje się management, gdy firma myśli o zwinności i samoorganizujących się zespołach, a także jak wygląda sam proces zmiany i jak wpływa on na aspekty takie jak np. systemy motywacyjne. AGENDA w 3 punktach 1. Wymiana dotychczasowych doświadczeń. 2. Czego potrzebuje Wasz pracownik? 3. Czego Wy potrzebujecie? ZAPISY 1. Zgłoszenie chęci udziału (RSVP "yes") i wypełnianie ankiety do 28/09/2018 (LINK: https://goo.gl/forms/FwJxXj0IhPfqz2wH3). 2. Ogłoszenie listy uczestników: 01/10/2018 (max 20 osób). KOSZT 0,00 zł - cena zawiera kilka godzin wartościowej pracy, kawę, przekąski i lunch. PROWADZENIE Ze strony Agile Rebels nad całością czuwać będą: Michał Michałowski i Tomek Włodarek. Lokalnie współpracujemy nad merytoryką z Anią Mankiewicz.

SAP Polska Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 23 · Gliwice

Respond by: 9/30/2018
1 comment

  Past Meetups (4)

  What we're about

  Scrumvival \ˈskrəm-ˈvī-vəl\

  a. The act or fact of living up to Scrum principles and values.
  b. The act or fact of adopting Scrum to thrive on challenging markets.
  c. The act or fact of gaining skills and knowledge necessary to become successful with Scrum.

  If you're a Scrum practitioner (a scrummer) – either a Developer or a Product Owner or a Scrum Master – you know Scrum is difficult and hard work. You need to be tough and disciplined. And you need a nudge. That's why we called this group Scrumvival (as in "survival").

  Scrumvival was born to let you – the Scrummers – meet and discuss real life Scrum sh*t. You know - challenges, practices, techniques, dos and don'ts – real Scrum stuff.

  Scrum on!

  Members (372)

  Photos (39)