Summer Silverstripe Meetup

This is a past event

21 people went

Location visible to members

Details

Beste Silverstripers,

Het doel van de meetup is mede SilverStripe ontwikkelaars ontmoeten en het delen van kennis en ervaring. Het programma van de middag is nog niet volledig duidelijk, welzullen er (net als voorgaande jaren) enkele presentaties gegeven worden,

De volgende onderwerpen zullen (onder voorbehoud) aan bod komen:

-Exploring Silverstripe 3
-Silverstripe website www.kidsweek.nl
-SAKE command-line tool

Ook zal er aandacht zijn voor de Worldwide Hackathon 'Create great thingswith Silverstripe 3' welke de dag eerder vanuit Nieuw Zeeland georganiseerdwordt.

De Meetup wordt door ons bekostigd, de drankjes achteraf zijn voor eigenrekening. Om voor ons een goed beeld te geven over de opkomt voor het boeken van eenpassende locatie willen we je vragen je aan te melden via deze website. Op deze website wordt later ook het programma en aanvangstijd vermeld.
Heb je een interessant onderwerp gerelateerd aan SilverStripe en wil jedit die middag presenteren? Zou je dan contact met een van ons kunnen opnemen via deze website?

-----------------------------------------------------------------

Hi Silverstripers,

The purpose of the meetup is meeting other developers who use SilverStripe and sharing knowledge and experience. The program is not yet fully clear, but probably the following subjects will be presented:

-Exploring Silverstripe 3
-Silverstripe website www.kidsweek.nl
-SAKE command line tool for Silverstripe

Also there will be attention for the Worldwide Hackathon 'Create great things with SilverStripe 3' which will be held the day before from New Zealand.

The Meetup is funded by us, the drinks afterwards are not. Could you please let us know if you will be at the meetup by registering on this website?

That way we know how big the location we book needs to be :)

The definiteve program and the exact start-time (in the afternoon) will be specified later. If you have an interesting topic related to SilverStripe and want to do a presentation on this, let us know!