Skip to content

What we’re about

> Jesteśmy grupą ludzi lubiących dyskutować, bez sztucznych ograniczeń, na tematy filozoficzne - w najszerszym tego słowa znaczeniu. Temat dyskusji, w formie pytania, wybieramy demokratycznie spośród  zgłoszonych przez osoby, które zjawią się na spotkaniu. Czasem niektóre tematy brzmią dziwnie, lecz zawsze dotyczą spraw ważnych: dla jednostek, cywilizacji lub dla ludzkości. Głosowaniu podlega tylko temat, natomiast nie ustalamy wiążącej dla wszystkich konkluzji. Poszukujemy Prawdy, ale zadowalamy się pogłębieniem rozumienia tego, co na początku dyskusji rozumieliśmy mniej. Ufamy mądrości zbiorowej - jako niepokrywaniu się indywidualnych deficytów wiedzy, sumowaniu się krytycyzmu wykrywającemu błędy rozumowań i pomnażaniu się wzajemnych inspiracji. Wiedząc, że Prawda nie leży pośrodku, ani po stronie większości, tylko tam, gdzie leży. Obowiązuje paradygmat naukowy, poprawność logiczna argumentacji, lista kolejności wypowiedzi (plus ad vocem), forma zwracania się po imieniu, tytuły, stopnie i pozycje pozostają w szatni. Zapraszamy ciekawych świata, o otwartym umyśle, od liceum aż dokąd służą siły i jasność umysłu.
> Szczegóły organizacyjne SC - czytajcie na stronach wydarzeń.

Upcoming events (4+)

See all