Skip to content

SPUGFI maaliskuu: Sisällöt kuosiin ja rämettymisenesto päälle!

Photo of Jari Kotola
Hosted By
Jari K. and Katja J.

Details

Microsoft 365 User Group Finland kuukausittainen online-tapaaminen.

Maaliskuun kokouksessa tuunataan intran sisällöt kuosiin ja laitetaan rämettymisenesto päälle!

Intranetien tärkein "ominaisuus" on sen sisältö. Ja hyödyllisen intranetin sisältö on olennaista, ajantasaista, löydettävää ja ymmärrettävää. Tässä SPUG:ssa käsitellään oppeja ja vinkkejä SharePoint-intranetin sisällön organisointiin, tuottamiseen, hallintaan, ylläpitoon ja ajantasaisuuden varmistamiseen erityisesti sisältötyön johtamisen näkökulmasta, mutta myös hieman SharePointin teknisten mahdollisuuksien kantilta. Mitä kannattaa huomioida jo intran suunnittelu- ja rakennusvaiheessa? Miten vastuuttaa ja organisoida sisällöntuotanto ja ylläpito (hallintamalli)? Voiko sisällöltään rämettyneen intran "korjata" (vai pitääkö kaikki tehdä uusiksi)? Miten varmistaa sisällön ajantasaisuus myös jatkossa? Mitä teknisiä keinoja SharePoint tarjoaa sisällönhallinnan tueksi?
Raivaussaha- ja homeenpoistoainekonsulenttina toimii intranet-neuvonantaja Hanna P. Korhonen, Clair Helsinki Oy.
Lämpimästi tervetuloa!

Liity Teams-kokoukseen tästä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdlYjhjMmYtYjdlOC00MTljLWJiMWUtZjAxYmI1MGRiOGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b73a072-2f1f-46ad-92ca-a9b3993e45aa%22%2c%22Oid%22%3a%2276c1013e-eee5-46f1-b463-f06ff8627350%22%7d

Photo of Microsoft 365 User Group Finland #SPUGFI #TEAMSFI group
Microsoft 365 User Group Finland #SPUGFI #TEAMSFI
See more events
FREE