What we're about

Ett meetup för att inspirera och förbättra kunskapen runt digital tillgänglighet. Vi väljer språk för våra meetups beroende på ämne och talare. Det betyder att vissa av våra meetups är på engelska medan andra är på svenska.

A meetup to inspire and improve the knowledge around digital accessibility. We choose language for our meetups depending on subject and speakers. This means that some of our meetups are in english while others are in swedish.

Past events (20)

t12t meetup - Blixttal hos Sveriges Radio

Sveriges Radio AB / SR International / Radio Schweden

t12t meetup - En kväll full av blixttal

Stockholm Waterfront Congress Centre

#t12t meetup - Tools with Deque and more

Digitalist Sweden

Photos (46)

Find us also at