Skip to content

שיתופיות בעיר: אירוע סיום - המאיץ האורבני לכלכלה שיתופית

Photo of
Hosted By
The L.
שיתופיות בעיר: אירוע סיום - המאיץ האורבני לכלכלה שיתופית

Details

הרשמה כאן -> https://www.eventbrite.com/e/60267316165

ארבעה חודשים של פיתוח פתרונות טכנולוגיים שיתופיים והתאמתם לעיר הגיעו אל סיומם, והנה מגיע לו אירוע הסיום של המאיץ האורבני של עיריית תל-אביב יפו לכלכלה שיתופית.
יזמים אשר פיתחו פלטפורמות לשיתוף ציוד, כישורים, מיומנויות, ביטחון קהילתי: את כולם נשמע בספריית מגדל שלום, במעמד מנכ"ל העירייה.

הרשמה כאן -> https://www.eventbrite.com/e/60267316165

Ahad Ha'Am St 9 · Tel Aviv-Yafo