What we're about

The aim of this group is to unite people who are interested in personal growth and development, spirituality, consciousness, awakening, healing, energies and other topics. In this group you will learn more about yourself via various techniques and types of events. You will (re)discover and nurture your real Self and will walk on your life path. It's time to shine! :)

Meeting like-minded people and sharing our knowledge and experience is an important aspect of this group too.

If you are serious about personal and spiritual growth, this group is for you!

Looking forward to meeting you!

Martina

Účelem této skupiny je dát dohromady lidi, kteří mají zájem o osobní a spirituální rozvoj, spiritualitu, vědomí, probuzení, léčení, energie a další témata. V této skupině se dozvíš více o sobě prostřednictvím různých technik a druhů akcí. Poznáš a rozvineš svoje skutečné Já a půjdeš po svojí cestě života. Je čas zářit! :)

Poznání podobně zaměřených lidí a sdílení našich znalostí a zkušeností je také důležitým aspektem této skupiny.

Jestli bereš osobní a spirituální rozvoj vážně, tato skupina je pro Tebe!

Těším se, až Tě poznám!

Martina

Past events (49)

Online Satsangs with Satyananda

Online event

Online Satsangs with Satyananda

Online event

Online Satsangs with Satyananda - mornings

Online event

Photos (23)