What we're about

A Industriosa (https://aindustriosa.org/) é unha asociación sen ánimo de lucro que conta cun local na rúa barcelona provisto de diferentes ferramentas.

https://www.youtube.com/watch?v=7mVK7obSv80

Upcoming events (1)

Sensores CO2 maker para combatir a pandemia COVID-19

A Industriosa

Neste obradoiro abordaremos o proxecto de deseño e creación de aparatos de fabricación propia para medir a concentración de CO2 e medir o nivel de ventilación dun espacio.
Con esta medida indirecta podemos determinar o risco de contaxio en caso de compartilo con persoas infectadas: unha ventilación suficiente reduce de forma dramática o risco (menos do 1%).
Traballaremos diversos aspectos, dende unha pequena parte teórica e técnica, ate o uso práctico dos propios sensores empregando Arduino/ESP-8266. Falaremos tamén do sentido e valor da autofabricación fronte a productos comerciais.
O obxectivo do obradoiro é adquirir coñecementos e vagaxe suficente para poder abordar despois a creación de candanseu propio aparato. O traballo farase por grupos, xa que contamos con poucos sensores, e os protipos resultantes quedarán na propia Industriosa para o seu emprego e maior seguridade.

Requisitos: ordenador propio.
Ainda que non son imprescindibles, outras habilidades e coñecementos que poden ser valiosos coma programación (visual por bloques tipo Scratch, ou textual tipo Arduino/Python/C/C++), deseño 3D, recollida de datos remotos (http, mqtt, ...), deseño/creación artística, legal etc. etc.

Past events (85)

Obradoiro de iniciación á soldadura electrónica

A Industriosa

Photos (128)

Find us also at