What we're about

Vi är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i branscher som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras i det Agila ledarskapet, arbetssätt och principer.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Slack kanal: https://agilaledare.slack.com

Past events (19)

The science of individual & group flow

Needs a location

Vad är nyttan med att titta på värdeströmmar?

Squeed AB

Visualisering tillsammans med Dreamler

Squeed AB

Photos (52)

Find us also at