What we're about

ProAgile AB (https://proagile.se/) i samarbete med Squeed Agile (https://www.squeed.com/vad-vi-gor/squeed-agile/) är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i branscher som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras i det Agila ledarskapet, arbetssätt och principer.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Slack kanal: https://agilaledare.slack.com

Past events (12)

Agila chefer; Inauthenticity Gap

Squeed AB

Självorganiserade team

Squeed AB

Photos (44)

Find us also at