Next Meetup

Självorganiserade team
Självorganiserade team: Som ledare är du kulturen i er organisation. Hur gör man när man väljer att lita på teamet på riktigt och låter dom ta fram lösningarna själva? Organisera sig själv? Ta ägarskap för sin egen framtid? Ni kommer att få följa hur vi under 3+ år har hjälpt teamen att ta större ansvar för produkten. En aktivitet i rätt riktning har varit hur vi bl.a. faciliterat deras ws för tillhörighet i självorganiserande team, vilket vi kommer beskriva i detalj. Presenteras av: Mats Haukebo (Volvo Cars) https://www.linkedin.com/in/matshaukebo/ Jonas Jaconelli (Squeed) https://www.linkedin.com/in/jonas-jaconelli-4320222/ * Vi startar med kaffe & fralla 07.30 och kör igång seminariet 07.45 * OBS! - Viktigt att du anmäler dig & avanmäler dig ifall du skulle få förhinder! - Begränsat antal platser. - Seminariet körs på svenska

Squeed AB

Packhusplatsen 2, vån 1 · Göteborg

What we're about

ProAgile AB (https://proagile.se/) i samarbete med Squeed Agile (https://www.squeed.com/vad-vi-gor/squeed-agile/) är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i branscher som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras i det Agila ledarskapet, arbetssätt och principer.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Members (505)

Photos (44)

Find us also at