Past Meetups (10)

What we're about

[English] Hello! This is a group for Turkish expats and their families in Bay Area including San Franciso to gather and sociliaze. Speaking language is usually Turkish, for our children to learn and not to forget it. [Turkçe] Merhaba! San Francisco ve genel olarak körfez bölgesindeki Türk expat'lar ve ailelerinin bir araya gelip tanışarak sosyalleştiği bir grup olmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın dillerini unutmaması ve doğru öğrenmesi açısından konuşma dili çoğunlukla Türkçe olacaktır.

Members (183)

Photos (27)