What we're about

DND (Den Norske Dataforening) er Norges største IT-faglige forening - et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

DND Vest: Rogaland er Meetupgruppen for alle som geografisk er i Rogaland og består av følgende faggrupper:

* Agile Outbreak
* Informassjonssikkerhet
* Integrasjon
* Prosessledelse og kontinuerlig forbedring
* Prosjektledelse
* Software Testing

Past events (23)

Introduction to Enterprise Agile Transformation

Needs a location

Intelligente Team- morgendagens ledelse

Needs a location

User Experience (ux) in Agile Projects

Needs a location

Photos (10)