Skip to content

What we’re about

Jen la Meetup-grupo de Denvero. Ĝi estas malferma al iu ajn, kiu interesiĝas pri la Esperanto-movado, aŭ pri lernado de Esperanto, en nia urbo. Ni bonvenigas membrojn je ĉiuj kapabloniveloj en Esperanto, kaj ni kuraĝigas komencantojn aliĝi.

This is the Meetup group of Denver, and is open to anyone interested in the Esperanto movement, or in learning Esperanto, in our city. We welcome members at all levels of Esperanto proficiency, and beginners are encouraged to join.

https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online

http://pacujo.net/esperanto/course/

http://www.reta-vortaro.de/revo/

https://web.archive.org/web/20150719052400/http://ka5nom.com/esperanto/TYEBook.pdf