What we're about

Detta är en grupp för de som är intresserade av att det skapas trygghet och studiero i klassrummet, elever och lärare tillsammans, så att eleverna ges möjlighet att lära sig. Hur skall lärarlag och elevhälsoteam praktiskt arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att eleven märker skillnad? Kom och dela med dig av goda idéer och få inspiration och kunskap av andra.

Photos (2)