Past Meetups (17)

What we're about

Är du en hammare ser allt ut som en spik. Men vad är egentligen rätt? Regent är oberoende vad gäller teknik och metodik. Det handlar om att vara pragmatisk. Genomgående för alla meetups i den här gruppen är att fokus ligger på det som är rätt i tiden. Oavsett om det handlar om teknik som olika javascriptramverk eller metodik i form av SAFe. Vi går igenom best practices från alla områden.

Members (754)

Photos (44)