Skip to content

What we’re about

Genomgående för alla meetups i den här gruppen är att fokus ligger på det som är rätt i tiden. Oavsett om det handlar om teknik som olika javascriptramverk eller metodik i form av SAFe.

Vi som ligger bakom gruppen är IT-konsultbolaget Regent. Vårt fokus på att bygga en sund företagskultur med hög medarbetarnöjdhet har gjort att vi utsetts till Sveriges bästa arbetsplats enligt Great Place To Work.

På kundsidan är vi experter på att leverera hela utvecklingsteam med filosofin att hög kompetens ger bäst kvalitet och time to market.