What we're about

Grupa zainteresowanych i praktyków Kanbanu w zarządzaniu pracą intelektualną, twórczą i nienamacalną :)

Zapraszamy również do dyskusji na społecznościowym Slacku: Dołącz do Kanban Poland (https://bit.ly/31PMAMD)

Past events (1)

#1 Kanban? Czyli co? Doświadcz i zrozum praktyki!

Polish bank PKO BP

Photos (4)