119. spotkanie WGUiSW

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows WGUiSW
Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows WGUiSW
Public group

Needs a location

Details

Szanowni!

W zaistniałych okolicznościach przenosimy WGUiSW do świata online :)

Już 7 kwietnia odbędzie się 119. spotkanie grupy.
Tradycyjnie wystartujemy o godzinie 18:00 ale wyjątkowo bo z naszych domowych zakątków :)

Postaramy się aby było ciekawie i wesoło :)

Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams!
Prosimy o rejestrację na spotkania na www.wguisw.org

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxODQyNTctZGM0Yy00NWQwLTk3NzAtN2E3MzMzZjc4Mjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%224b51ae1a-14c6-4245-8a66-b81e74e7f60d%22%7d

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked].
Więcej informacji na http://www.wguisw.org oraz http://www.facebook.com/wguisw.org.

AGENDA SPOTKANIA
Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak
18.00 – 18.10 Powitanie | Paweł Pławiak
18.10 – 19.00 Wykorzystanie Azure do testów wydajnosciowych aplikacji Web | Mariusz Ferdyn
19:00 – 19.10 Przerwa
19.10 – 19.30 WGUiSW Hobby | Damian Wróblewski
19.30 – 19.50 WGUiSW First Steps - PowerShell [3] | Marcin Ostrowski
19:50 – 20.00 Przerwa
20.00 – 21.00 [Zabezpiecz swoje AD 3/5]- Jak prawidłowo wdrożyć Tiering w AD | Robert Przybylski