What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

133. spotkanie WGUiSW

Online event

Szanowni!

Już dziś zapraszamy na 133 spotkanie WGUiSW, które odbędzie się 5 października (wtorek) na platformie Microsoft Teams.
Spotkanie to zza kierownicy poprowadzi Paweł Pławiak.
Obiecujemy ogromną dawkę wiedzy w wykonaniu naszych zacnych Prowadzących :)
Ogromna dawka wiedzy poparta praktyką – gwarantowana!
Liczymy, że wtorkowy wieczór spędzicie z nami.

Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams!
Prosimy o rejestrację na spotkanie via www.wguisw.org.
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM0OGQ1NjctYzM2Zi00OTYxLWE5NzItMDA1M2M2Yjk2MGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%225210fb0e-cd01-4a93-940f-5959570fbde0%22%7d

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked]

Znajdziecie nas na:
>>> http://www.wguisw.org
>>> http://www.facebook.com/wguisw.org

AGENDA SPOTKANIA
Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak
18:00 – 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak
18:10 – 18:50 [Cykl: Azure w Twojej Firmie] - Co robi Azure kiedy śpisz... Backup to nie tylko Dane... | Mariusz Ferdyn
18:50 – 19:10 Better be safe than be sorry | Bartłomiej Kosiak
19:10 – 19:25 WGUiSW Snack | Maciej Machaj
19:25 – 19:35 Przerwa
19:35 – 19:55 WGUiSW Hobby | Robert Przybylski
19:55 – 20:55 [Cykl: Audyt Active Directory] - Audyt w AD 1/4 | Robert Przybylski

Past events (55)

132. spotkanie WGUiSW

Online event

Photos (52)

Find us also at