What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

127. spotkanie WGUiSW

Online event

Szanowni! Już dziś zapraszamy na 127. spotkanie WGUiSW, które odbędzie się 2 lutego na platformie Microsoft Teams. Spotkanie to zza kierownicy poprowadzi Paweł Pławiak. Obiecujemy ogromną dawkę wiedzy w wykonaniu naszych zacnych Prowadzących :) Ogromna dawka wiedzy poparta praktyką – gwarantowana! Liczymy, że wtorkowy wieczór spędzicie z nami. Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams! Prosimy o rejestrację na spotkanie via www.wguisw.org. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ2MTJiNGMtM2Q4My00N2E5LTljOTctNDIxNDI5ZDEwYmVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%22748a2e30-be44-4739-900a-fbddd48f303b%22%7d Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked] Znajdziecie nas na: >>> http://www.wguisw.org >>> http://www.facebook.com/wguisw.org AGENDA SPOTKANIA Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak 18:00 – 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak 18:10 – 18:55 [Cykl: Azure w Twojej Firmie] - Azure Cognitive Services w Twojej Firmie na przykładzie | Mariusz Ferdyn 18:55 - 19:10 WGUISW Hobby | Krzysztof Bińkowski 19:10 - 19:20 Przerwa 19:20 – 20:20 [Cykl: Windows Hello] - Part 2 – Windows Hello For Business - Hybrid Ad Joined | Robert Przybylski & Bartłomiej Kosiak

Past events (49)

126. spotkanie WGUiSW

Online event

Photos (45)

Find us also at