What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

134. spotkanie WGUiSW

WIT Warsaw school of Information Technology under the auspices of the Polish Academy of Sciences (PAN)

Szanowni!

Dokładnie 2 listopada odbędzie się 134. spotkanie WGUiSW.
Będzie ono miało wymiar szczególny :) ponieważ zrealizujemy je w formule hybrydowej czyli STACJONARNIE z transmisją online.

Wierzymy, że powrót do formuły tradycyjnej po 18 miesiącach przyjęty zostanie z radością i zainteresowaniem. Oczywiście powróci "loża szyderców" a przerwy wykorzystamy na zakulisowe rozmowy o technologii i nie tylko ;)

Spotkanie odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania (www.wit.edu.pl) przy ulicy Newelskiej 6 w Warszawie. Sala nr 2 - parter.

Na pewno będzie ciekawie i jak zawsze wesoło :)
Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidzieliśmy oczywiście nagrody :)

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny ale OBOWIĄZKOWA jest rejestracja via www.wguisw.org.

Prosimy o zachowanie powszechnie obowiazujących ZASAD sanitarnych.

Link do spotkania online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE2NmE2YTYtNzk0MS00MjhiLTk5ZmUtZDY4OGVhNGE2ODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%225210fb0e-cd01-4a93-940f-5959570fbde0%22%7d

Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked]

Znajdziecie nas na:
>>> http://www.wguisw.org
>>> http://www.facebook.com/wguisw.org

AGENDA SPOTKANIA
Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak
18:00 - 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak
18:10 - 18:55 [Cykl: Power Platform – nowy poziom IT] - część biznesowa | Maciej Machaj
18:55 - 19:10 Przerwa
19:10 - 19:50 WGUiSW Hobby | Jacek Światowiak
19:50 - 20:00 Przerwa
20:00 - 21:00 Defender for Identity z punktu widzenia bezpiecznika cz. 2 | Tomasz Rupiewicz
21:00 - 21:10 Przerwa
21:10 - 21:55 [Cykl: Audyt Active Directory] - Audyt w AD 2/4 | Robert Przybylski

Past events (56)

133. spotkanie WGUiSW

Online event

Photos (53)

Find us also at