What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

121. spotkanie WGUiSW

Online event

Szanowni! Na horyzoncie dostrzegamy wyłaniające się wakacje :) Tymczasem już 2 czerwca zapraszamy na 121. spotkanie WGUiSW, które wieńczy sezon 2019/2020. Obiecujemy ogromną dawkę wiedzy w wykonaniu naszych zacnych Prowadzących :) Ogromna dawka wiedzy poparta praktyką - gwarantowana! Liczymy, że wtorkowy wieczór - 2 czerwca - spędzicie z nami. Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams! Prosimy o rejestrację na spotkanie via www.wguisw.org. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MxMDAyM2YtYzMwZC00ZThlLTlmZWItMGFjYTY5ZjdlMjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%224b51ae1a-14c6-4245-8a66-b81e74e7f60d%22%7d Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked]. Znajdziecie nas na: >>> http://www.wguisw.org >>> http://www.facebook.com/wguisw.org AGENDA SPOTKANIA Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak 18.00 – 18.10 Powitanie | Paweł Pławiak 18:10 – 18:25 [Kwadrans z Commvault] - MSSQL Server – backup, snapshot, cloud, migracja. | Marek Kędzierski 18:25 – 19:10 Konferencja Microsoft Build 2020 - co nowego? | Mariusz Ferdyn 19:10 – 19:20 Przerwa 19.20 – 20:00 WGUiSW Hobby | Paweł Pławiak 20:00 – 20:25 WGUiSW First Steps - PowerShell [5] | Marcin Ostrowski 20:25 – 20:35 Przerwa 20.45 – 21.45 [Zabezpiecz swoje AD 5/5] - Authentication Policies oraz Protected Users Group w praktyce | Robert Przybylski od 21.45 - wakacje! :)

Past events (42)

120. spotkanie - 12 lat WGUiSW

Online event

Photos (43)