What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

124. spotkanie WGUiSW

Online event

Szanowni! Już dziś zapraszamy na 124. Spotkanie WGUiSW, które odbędzie się 3 listopada na platformie Microsoft Teams. Obiecujemy ogromną dawkę wiedzy w wykonaniu naszych zacnych Prowadzących 😊 Ogromna dawka wiedzy poparta praktyką – gwarantowana! Liczymy, że wtorkowy wieczór spędzicie z nami. Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams! Prosimy o rejestrację na spotkanie via www.wguisw.org. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIyMTViZjktNjM4ZC00YmEwLWI0NjAtZTA4MTdkOGRjYzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%225210fb0e-cd01-4a93-940f-5959570fbde0%22%7d Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked]. Znajdziecie nas na: >>> http://www.wguisw.org >>> http://www.facebook.com/wguisw.org AGENDA SPOTKANIA Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak 18:00 – 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak 18:10 – 18:55 [Cykl 100 aplikacji oraz zadań́, które możesz automatyzować́ z Powershell] - Przykłady automatyzacji zadań Administratorów IT | Damian Garbus 18:55 – 19:05 Przerwa 19:05 – 19:20 [Kwadrans z Commvault] - Backup środowisk Kubernetes | Przemysław Fąfara 19:20 – 19:40 WGUiSW Hobby | Łukasz Rutkowski 19:40 – 20:40 [Windows Virtual Desktop w 4 krokach] - Optymalizacja i monitoring | Robert Przybylski

Past events (46)

123. spotkanie WGUiSW

Online event

Photos (45)

Find us also at