What we're about

Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.
Celem działania grupy jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń.
Na spotkaniach omawiane są tematy dotyczące platform klienckich i serwerowych Windows, rodziny System Center, rozwiązań opartych o Microsoft Azure, Office 365, Intune, bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft.
Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.
Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

119. spotkanie WGUiSW

Needs a location

Szanowni! W zaistniałych okolicznościach przenosimy WGUiSW do świata online :) Już 7 kwietnia odbędzie się 119. spotkanie grupy. Tradycyjnie wystartujemy o godzinie 18:00 ale wyjątkowo bo z naszych domowych zakątków :) Postaramy się aby było ciekawie i wesoło :) Wstęp oczywiście bezpłatny i ogólnoświatowy - wykorzystamy platformę Microsoft Teams! Prosimy o rejestrację na spotkania na www.wguisw.org Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMxODQyNTctZGM0Yy00NWQwLTk3NzAtN2E3MzMzZjc4Mjk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%224b51ae1a-14c6-4245-8a66-b81e74e7f60d%22%7d Pytania dotyczące spotkania prosimy kierować na adres [masked]. Więcej informacji na http://www.wguisw.org oraz http://www.facebook.com/wguisw.org. AGENDA SPOTKANIA Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak 18.00 – 18.10 Powitanie | Paweł Pławiak 18.10 – 19.00 Wykorzystanie Azure do testów wydajnosciowych aplikacji Web | Mariusz Ferdyn 19:00 – 19.10 Przerwa 19.10 – 19.30 WGUiSW Hobby | Damian Wróblewski 19.30 – 19.50 WGUiSW First Steps - PowerShell [3] | Marcin Ostrowski 19:50 – 20.00 Przerwa 20.00 – 21.00 [Zabezpiecz swoje AD 3/5]- Jak prawidłowo wdrożyć Tiering w AD | Robert Przybylski

Past events (40)

118. spotkanie WGUiSW >>> www.ITechDay.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska

Photos (42)