What we're about

Grupa WGUiSW.org została założona w maju 2008 roku. Początkowo zajmowaliśmy się systemami Windows ale bardzo szybko tematyka spotkań rozszerzyła się. Dziś Warszawska Grupa Użytkowników i Specjalistów Windows (WGUiSW) skupia wszystkich użytkowników zajmujących się szeroko pojętymi technologiami Microsoft.

Skupiamy się na tematach dotyczących Azure, Microsoft 365, szeroko pojętego bezpieczeństwa rozwiązań Microsoft oraz produktów wspierających i integrujących architektury IT.

W trakcie spotkań przewidziany jest czas na dyskusje techniczne ale nie tylko… :)

Sesje prowadzone są przez członków społeczności, zaproszonych specjalistów, administratorów i inżynierów systemowych oraz osoby z tytułami certyfikowanymi.

Grupa powstała w maju 2008 roku.

Upcoming events (1)

147. spotkanie WGUiSW - MICROSOFT POLSKA

Microsoft Polska

7 lutego 2023 roku w siedzibie MICROSOFT POLSKA odbędzie się 147. spotkanie społeczności WGUiSW.org.

Gwarantujemy ciekawe sesje techniczne prowadzone przez znanych i lubianych Prelegentów. W agendzie odnajdziecie również sesje z serii Hobby oraz F&F - czyli wesołych sytuacji w IT oraz wpadek, których przecież mamy co nie miara.

Na pewno będzie ciekawie i jak zawsze wesoło :)

Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej z opcjonalną transmisją online.

AGENDA SPOTKANIA
Za kierownicą WGUiSW – Paweł Pławiak
18:00 - 18:10 Powitanie | Paweł Pławiak
18:10 - 19:10 Azure Active Directory B2C w aplikacjach web | Marcin Iwanowski
19:10 - 19:25 Przerwa
19:25 - 20:10 AVEPoint CloudBackup for M365 | Mateusz Kuligowski
20:10 - 20:25 Przerwa
20:25 - 20:40 WGUiSW Hobby | Marcin Iwanowski
20:40 - 20:50 Przerwa
20:50 - 21:20 WGUiSW F&F | Łukasz Pik

MIEJSCE SPOTKANIA:
Audytorium MICROSOFT POLSKA
al. Jerozolimskie 195A, Warszawa
https://goo.gl/maps/NxApkErpJBujrLH2A

REJESTRACJA
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny ale OBOWIĄZKOWA jest rejestracja via www.wguisw.org.
Z uwagi na zasady wstępu do siedziby Microsoft Polska w profilu na www.wguisw.org należy w polu Name obowiązkowo podać imię i nazwisko.
Błędnie zarejestrowane osoby (samo imię, nick lub tylko nazwisko) mogę nie zostać wpuszczone do siedziby Microsoft Polska.

TRANSMISJA ONLINE
Link do spotkania online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWJlY2RkN2YtMDk0Mi00OGFhLWFkNDgtMTU1Y2M4ZGFmMDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4505e29-462f-42da-9894-b2cc219345e1%22%2c%22Oid%22%3a%22748a2e30-be44-4739-900a-fbddd48f303b%22%7d
Uwaga: Sesje z cyklu WGUiSW F&F nie są transmitowane online.

KONTAKT
>>> [masked]
>>> http://www.facebook.com/wguisw.org
>>> http://www.wguisw.org

Past events (69)

146. spotkanie WGUiSW - MICROSOFT POLSKA

Microsoft Polska

Find us also at