What we're about

Vi är glada att kunna bjuda in till en serie med frukostträffar. Vi riktar oss till ledare i branscher som vill få nya idéer, utbyta erfarenheter och inspireras i det Agila ledarskapet, arbetssätt och principer.

Kanske jobbar du idag som VD, utvecklingschef, teknikchef, linjechef, projektledare, produktägare eller Scrum Master med förbättringsfokus på organisationsnivå.

Varje träff har ett tema och en kort presentation följt av diskussioner i mindre grupper.

Slack kanal: https://agilaledare.slack.com

Past events (24)

Humane Technology unconference

Squeed AB

”How to get SAFe to fly”

Squeed AB

Innovera eller dö

This event has passed

Cynefin, ett verktyg för att förstå vår röriga värld

This event has passed

Find us also at