UX Readers Brno in January

Asociace UX
Asociace UX
Public group

Literary Tearoom Glass Meadow

Kounicova 276/23 · Brno

How to find us

We will be on the podium.

Location image of event venue

Details

Let's discuss UX-related books!

Don't forget to bring the UX books you've recently read, so we can better give reviews and inspire the others. And feel free not to only bring design books but whatever somehow related to design.

Poďme sa pobaviť o knihách, ktoré súvisia s UX.
Nezabudni si vziať knihy o UX, ktoré si nedávno čítal, aby sme ich mohli lepšie recenzovať a inšpirovať ostatných. Samozrejme nemusí ísť priamo o dizajnové knihy, stačí, ak budú s dizajnom súvisieť.