Skip to content

What we’re about

[EN] Want to meet like-minded people in Barcelona? This is a group for vegans (and those interested in going vegan) in Barcelona to socialise - usually over some delicious vegan food. We'd love to you to join us!
[CAT] Vols conèixer persones amb gustos afins? Aquest és un grup per a vegans (i aquells qui estan interessats en fer-se vegans) a Barcelona per passar bones estones, sovint tastant menjar vegà. Ens encantaria que us hi afegíssiu!
[ES] ¿Quieres conocer personas con gustos afines? Este es un grupo para veganos (y los que están interesados en hacerse veganos) en Barcelona para pasar un buenos ratos, a menudo probando comida vegana. ¡Nos encantaría que os unierais!
**Do I have to be vegan to join? He de ser vegà/na per unir-m'hi? ¿Tengo que ser vegan@ para unirme? \

**
[EN] No, the group isn't just for vegans! If you're interested in veganism (even if you don't follow a vegan diet yourself), you're welcome to join us. However, we ask that you only eat vegan food at our events.
[CAT] No, el grup no és només per a vegans/es! Si estàs interessat/da en el veganisme (encara que no segueixis aquest tipus d'alimentació), ets benvingut/da d'unir-t'hi. Sigui com sigui, demanem que només es prengui menjar vegà en les trobades.
[ES] ¡No, el grupo no es solo para vegan@s! Si estás interesad@ en el veganismo (aunque no sigas este tipo de alimentación), eres bienvenid@ a unirte. Sea como sea, pedimos que solo se tome comida vegana en los encuentros.
Why do you ask that I only vegan food at events? Per què només es pot demanar menjar vegà a les trobades? ¿Por qué solo se puede pedir comida vegana en los encuentros?
[EN] This group exists for vegans in Barcelona to meet other vegans, but we're also here to introduce non-vegans to vegan food (and to vegans!). \

\

However, we want to provide an environment where attendees won't find themselves eating with people who are consuming meat or animal products. Therefore, we expect everyone to eat vegan food only at our events. Eating animal products at a vegan event would be very disrespectful. \

\

[CAT] Aquest grup és per a vegans de Barcelona que volen conèixer altres vegans, però també per introduir els no-vegans en el menjar vegà (i als vegans!).
Volem proporcionar un espai on els participants no es trobin menjant amb persones que consumeixen carn o productes animals. Per això, esperem que tothom mengi plats vegans en les nostres trobades. Menjar productes animals en una trobada vegana seria irrespectuós.
[ES] Este es un grupo para veganos de Barcelona que quieren conocer a otros veganos, pero también para introducir a los no-veganos en la comida vegana (¡y a los veganos!).
Queremos proporcionar un espacio donde los participantes no se encuentren comiendo con personas que consumen carne o productos animales. Por eso, esperamos que todos coman platos veganos en nuestros encuentros. Comer productos animales en un encuentro vegano sería irrespetuoso.
\

Why go vegan anyway? Per què fer-me vegà/na de tota manera? ¿Por qué hacerme vegan@ de todas maneras? \

\

[EN] Please see this page from the Vegan Society: Why go vegan?
[CAT] Pots mirar la pàgina de Veganisme.cat: http://www.veganisme.cat/
[ES] Podéis mirar la página de la Asociación Vegana Española: http://www.ivu.org/ave/
\

What are the rules of the group? Cuáles son las normas del grupo?
[EN]The group is a safe space with respect for all. We don't permit discrimination of any kind, whether racist, xenophobic, sexist, transphobic, homophobic or any other type of discrimination. We also don't allow sexual harassment, stalking or other behaviour against group members. Failure to comply could result in being banned from the group, with or without warning. If you have any concerns or have experienced this behaviour in the group, please get in touch with an organiser.
[ES]El grupo es un espacio seguro y no permitimos ningún tipo de discriminación. Esto incluye, entre otros, comentarios racistas, xenofóbicos, misoginistas, transfóbicos, homofóbicos, u otro tipo de discriminación. Ni permitimos acoso sexual u otro tipo de acoso. Si una persona no cumple con las normas, podemos echarle del grupo, sin previso. Si has experimentado algún tipo de este conducto, por favor contacta el grupo de organizadores.
\

\

Upcoming events (1)

See all