What we're about

Sme komunita ľudí, ktorí sa zaujímajú o cloud natívne technológie umožňujúce organizáciám vytvárať a prevádzkovať škálovateľné aplikácie v moderných, dynamických prostrediach, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudy.

Príkladom tohto prístupu sú kontajnery, mikroservisy a deklaratívne rozhrania API. Tieto techniky umožňujú voľne spojené systémy, ktoré sú odolné, ovládateľné a monitorované. V kombinácii s robustnou automatizáciou umožňujú užívateľom vykonávať veľké zmeny s minimálnou námahou.

Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

The Cloud Native Computing Foundation seeks to drive adoption of this paradigm by fostering and sustaining an ecosystem of open source, vendor-neutral projects. We democratize state-of-the-art patterns to make these innovations accessible for everyone.

Upcoming events (1)

37. stretnutie komunity Cloud Native – Kubernetes - Hybrid

MAKERS, s.r.o.

Nosná téma meetupu: CI/CD v praxi

Meetup robíme ako hybridný. Meetup sa uskutoční fyzicky v Bratislave v priestoroch firmy MAKERS s.r.o., a v spolupraci s Blueprint Power Slovakia s.r.o.. Bude ale dostupný aj ako live stream na internete - platforma Bevy. Po meetupe bude dostupný aj videozáznam prezentácií.

Na meetupe bude k dispozícii čapované pivo a kofola a už tradične niečo drobné pod zub.

Miesto konania: MAKERS s. r. o., Kominárska 1552/3A,[masked] Bratislava, Slovensko
https://goo.gl/maps/YLvDHybfuKmGK24f6

Program:

  • 18:00 Úvodné slovo - Juraj Hanták [sk]
  • 18:10 Papers Please 2.0 - CI framework na vyhodnocovanie licencii [sk] - Dávid Kőszeghy
  • 19:00 Argo CD - limity a praktické využitie [sk] - Milan Skuhra
  • 19:50 Voľná diskusia

Vstup: voľný

Link na event: https://community.cncf.io/j/zegej77q6mhma/
Registrácia do komunity:https://community.cncf.io/bratislava/

Past events (36)

36. Cloud Native – Kubernetes - Meetup - Hybrid

SPACE UP | Coworking & Events

Find us also at