What we're about

Sme komunita ľudí, ktorí sa zaujímajú o cloud natívne technológie umožňujúce organizáciám vytvárať a prevádzkovať škálovateľné aplikácie v moderných, dynamických prostrediach, ako sú verejné, súkromné a hybridné cloudy.

Príkladom tohto prístupu sú kontajnery, mikroservisy a deklaratívne rozhrania API. Tieto techniky umožňujú voľne spojené systémy, ktoré sú odolné, ovládateľné a monitorované. V kombinácii s robustnou automatizáciou umožňujú užívateľom vykonávať veľké zmeny s minimálnou námahou.

Cloud native technologies empower organizations to build and run scalable applications in modern, dynamic environments such as public, private, and hybrid clouds. Containers, service meshes, microservices, immutable infrastructure, and declarative APIs exemplify this approach.

These techniques enable loosely coupled systems that are resilient, manageable, and observable. Combined with robust automation, they allow engineers to make high-impact changes frequently and predictably with minimal toil.

The Cloud Native Computing Foundation seeks to drive adoption of this paradigm by fostering and sustaining an ecosystem of open source, vendor-neutral projects. We democratize state-of-the-art patterns to make these innovations accessible for everyone.

Upcoming events (1)

2. Neformálny meetup - CNCF/kubernetes - pivo/kofola Meštiansky pivovar

Bratislavský meštiansky pivovar

Neformálny meetup slúžiaci na posedenie a pokecanie pri kofole alebo pive. Komunikačný jazyk: SK / EN /CZ

Past events (1)

1. Kubernetes Meetup

Paralelná Polis

Photos (16)

Find us also at