Skip to content

What we’re about

ענף הבניה הוא אחד מענפי המשק הגדולים ביותר. אתרי בניה, שמהווים את רצפת הייצור של הענף, מציגים בפני אנשי המקצוע אתגרים הנדסיים, ניהוליים ותפעוליים רבים. קבוצת טכנולוגיה לאתרי בניה נועדה להפגיש בין יזמים, מפתחים ואנשי מקצוע שפועלים לקידום טכנולוגיות מוכוונות אתרי בניה.