What we're about

Power Apps & Power Automate Brugergruppe Danmark (POWERUG.DK) er en gratis ERFA gruppe som retter sig mod folk der arbejder med Power Apps og Power Automate til dagligt, både inden for adoption, forretning, drift, udvikling og planlægning. Formålet med gruppen er erfaringsudveksling og vidensdeling.

Vi mødes en gang om månden hvor emner er

Nyheder
Demo
Erfaringer fra hverdagen
Derefter er der mulighed for at vise løsninger og give inspiration til andre og til at stille spørgsmål. Mødet foregår på Dansk.

Power Apps & Power Automate Brugergruppe Danmark (POWERUG.DK) is a free ERFA group which is aimed at people who work with Power Apps and Power Automate on a daily basis, both within adoption, business, operations, development and planning. The purpose of the group is exchange of experience and knowledge sharing.

We meet once a month where topics are
News
Demo
Experiences from everyday life

Then there is the opportunity to show solutions and provide inspiration to others and to ask questions. The meeting takes place in Danish.

Past events (9)

PowerApps & Flow Community Call Danmark (Januar 2022)

Online event

PowerApps & Flow Community Call Danmark (November 2021)

Online event

PowerApps & Flow Community Call Danmark (Oktober 2021)

Online event

PowerApps & Flow Community Call Danmark (August 2021)

Online event

Photos (1)