Skip to content

What we’re about

(English below) Chúng tôi muốn tìm và kết nối những người đam mê WordPress, bất kể bạn là nhà phát triển WordPress hay chỉ là người lần đầu nghe về WordPress, chỉ cần bạn có một tình yêu hoặc quan tấm đến WordPress. Luôn chào đón các bạn tham gia cộng đồng WordPress tại Đà Nẵng

We want to find and connect with WordPress enthusiasts. We welcome you, whether you are a WordPress developer or just a first-time WordPress site builder.  You are welcome to join the WordPress community in Da Nang as long as you have a love or interest in WordPress. We welcome you.