Next Meetup

#1 Meetup WordPress in Da Nang
(Scroll down to see the English content). Meetup đầu tiên của nhóm WordPress Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào tháng 08 này. Thời gian dự kiến là 09.00 đến 11.00 sáng, thứ bảy, ngày 11/08/0218. Địa điểm: sẽ được thông báo sau. ### Topic đầu tiên: WordPress: câu chuyện 15 năm, hiện tại và tương lai Người trình bày: Dat Hoang - Locale Manager tại https://vi.wordpress.org Nội dung chi tiết: * Lịch sử 15 năm của WordPress. * Điều gì khiến WordPress đang được sử dụng cho 30% website trên toàn cầu? * Các xu hướng tiếp theo: REST API và trình soạn thảo mới Gutenberg. * Làm thế nào để tham gia phát triển WordPress? Ai cũng có thể tham gia đóng góp, ngay cả với những bạn không có kỹ năng về lập trình. ### Nếu bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong việc phát triển theme/plugin hay sử dụng và quản lý WordPress thì các bạn comment ở dưới nhé. Nhóm tổ chức vẫn đang tìm kiếm 1 hoặc 2 topic nữa! ------------ The first meetup of Da Nang WordPress Meetup group will be organized on Saturday, August 11th, 2018, from 9am to 11m. Venue: TBD ### First topic: WordPress: the story of 15 years, nowadays and future Speaker: Dat Hoang - Locale Manager at https://vi.wordpress.org Details: * The 15 years history of WordPress. * How can WordPress power 30% of websites on the Internet. * Upcoming trends: REST API and the new editor Gutenberg. * How to contribute WordPress? Anyone can contribute even without the programming skill. ### We're looking for 1 or 2 more topics. Therefore, if you want to share anything regarding in developing themes/plugins or manage and use WordPress, please comment and share with us!

IoT Coworking Space

63 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng · Da Nang

What we're about

Chúng tôi muốn tìm và kết nối những người đam mê WordPress, bất kể bạn là nhà phát triển WordPress hay chỉ là người lần đầu nghe về WordPress, chỉ cần bạn có một tình yêu hoặc quan tấm đến WordPress. Luôn chào đón các bạn tham gia cộng đồng WordPress tại Đà Nẵng

Members (285)