Deep learning for Shoe recommender systems

Details

We are happy to announce a new meetup session, where you will learn about practical deep learning applications in shoe recommender systems. The session will be held in English.

Schedule:
Talk: 18:00 - 19:00
Socializing: 19:00 - 20:00

The company SafeSize is the leading provider of shoe recommender systems in the world. Buying shoes online is very problematic as consumers are not able to test the fit of shoes they are buying. Additionally, shoe manufacturers label shoe-sizes very differently. Consequently, the rate of shoe returns in online stores is estimated to be above 50%. To overcome this problem SafeSize developed and patented a solution for X-ray based measurement of shoe inner volume, where consumers can use a mobile application to measure feet at home.

In this meetup we will present a cooperation between SafeSize and the Faculty of Computer and Information Science in Ljubljana, where the goal is to develop a shoe size recommender algorithm by considering the 3D models of both feet and shoes. In the meetup we will talk about how to preprocess complex 3D data and how to make use of deep learning in shoe recommender systems.

Podjetje SafeSize je vodilni ponudnik sistemov za predlaganje obutve na svetu. Kupovanje obutve preko interneta je zelo problematično, saj kupec žal ne more preizkusiti čevlja, ki ga kupuje. Poleg tega se navedene velikosti med posameznimi proizvajalci obutve zelo razlikujejo. Posledično je stopnja vračila obutve kupljene preko interneta večja od 50%. Z namenom reševanja tega problema je podjetje SafeSize razvilo in patentiralo rentgenski sistem za merjenje obutve, pri čemer si kupci z mobilno aplikacijo pomerijo svoje stopalo kar doma.

V tem predavanju bo predstavljeno sodelovanje med SafeSize in Fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Namen sodelovanja je razviti predlagalni algoritem, ki bo kupcu predlagal najustreznejšo velikost čevlja z upoštevanjem 3D modela stopala ter 3D modela čevlja. V predavanju bomo izvedeli kako pripraviti kompleksne 3D podatke in kako uporabiti globoko učenje v predlagalnih sistemih za čevlje.

This meetup is sponsored by SafeSize – brilliant shoe discovery.
The Poligon bar will be open for free drinks.