What we're about

För alla som använder eller tänker använda Design Sprints för att lösa stora utmaningar. Huvudfokus är processen som är beskriven i boken "SPRINT - How to solve and test new ideas in just five days", Jake Knapp, Google Venture.

Past events (3)

Vilka utmaningar kan hanteras med design sprints?

Mindmatter AB

Presentation av hur en DESIGN SPRINT kan genomföras.

Mindmatter AB

Photos (2)

Find us also at