#21 Spotkanie Entuzjastów R w Krakowie

eRka / Cracow R Users Group
eRka / Cracow R Users Group
Public group
Location image of event venue

Details

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie entuzjastów R. Jest to także ostatnie spotkanie z cyklu eRka, dlatego tym bardziej zapraszamy (szczególnie na część Pizza i afterparty :) ). Być może powrócimy po wakacjach w nieco zmienionej formie...

AGENDA:

18:30 - Rozpoczęcie
18:35 - Tomasz Żółtak - "Podejście kontrfaktyczne w ocenie skutków wprowadzenia parytetów płci na listach wyborczych w Polsce."
19:30 - Pizza i afterparty

OPIS:

Podejście kontrfaktyczne w ocenie skutków wprowadzenia parytetów płci na listach wyborczych w Polsce.

W celu zwiększenia reprezentacji kobiet w polityce w 2010 r. wprowadzone zostały w Polsce parytety płci w wyborach do Sejmu (jak też innych przeprowadzanych w ordynacji proporcjonalnej). Badacze analizujący skutki ich wprowadzenia bardzo różnią się jednak w ocenie tego rozwiązania. W wystąpieniu zaprezentuję nowatorski sposób analizy skutków wprowadzenia parytetów w oparciu o dane z wynikami wyborów, zaimplementowany przeze mnie w R. Odwołuje się do myślenia kontrfaktycznego z wykorzystaniem predykcji na podstawie modeli, które w kompleksowy sposób opisują różne skutki wprowadzenia parytetów i pozwala wyjaśnić różnice wyników uzyskiwane przy zastosowaniu klasycznych metod analizy.

BIO:

Tomasz Żółtak - z wykształcenia doktor socjologii, w praktyce głównie statystyk i analityk. Od 7 lat związany z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, najpierw przy pracach nad rozwojem wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD), a w ostatnich latach w ramach projektu monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych. Oprócz badań edukacyjnych aktywny również w dziedzinie socjologii polityki, a okazjonalnie również innych dziedzin. Od 10 lat pracuje głównie w R. Jest współautorem 9 pakietów powstałych na potrzeby wspomnianych wcześniej projektów. Gdy nadarza się sposobność chętnie dzieli się swoją wiedzą o R z innymi.

SPONSORZY / ORGANIZATORZY:

KN Ekonometryk (http://www.ekonometryk.zarz.agh.edu.pl/) - organizacja miejsca, użyczenie miejsca na spotkania
Fundacja FuRBS (http://furbs.org/) - organizacja treści spotkań, zaproszenie prelegentów (i pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych)
WorkSmarter (http://www.worksmarter.pl) - pizza