What we're about

Entuzjastów R krakowska alternatywa (eRka) - to wyjątkowy projekt, którego najważniejszym celem jest stworzenie szerokiej społeczności osób związanych z analizą danych. Naszym głównym obszarem działania jest Małopolska. Chcemy zaoferować analitykom danych (oraz osobom, które chcą nimi zostać) „przestrzeń”, pozwalającą m.in. na zdobycie ciekawych kontaktów, wiedzy, czy też cennego doświadczenia. Jest to bardzo ważny aspekt w czasach, gdy gwałtownie rozwijają się takie dziedziny jak Data Science, czy Big Data, a miejsc, gdzie można łatwo szlifować swój warsztat analityczny prawie nie ma. Wszystkie nasze działania w mniejszym bądź większym stopniu powiązane są także z promocją języka R – obecnie najszybciej rozwijającego się środowiska do obliczeń statystycznych.

Upcoming events (1)

Why R? 2020 Conference - Remote!

Online event

[REGISTRATION STARTS JUNE 1st] - whyr.pl/2020/register/ [SUBMISSIONS STARTS JUNE 1st] - whyr.pl/2020/submit/ We will stream the conference at youtube.com/WhyRFoundation Why R? 2020 Conference, the fourth meeting of R enthusiasts. It will be held remotely, 24-27 September 2020. As the meeting is held in English, we are happy to invite R users worldwide! Why R? 2020 Conference is an international event of R statistical software users. It is a remarkable opportunity to learn about R, enhance data analysis and processing skills, and meet other European R community members. TIMELINE [masked] - Lectures Registration Starts[masked] - Hackathon Registration Starts [masked] - Call for Papers Starts[masked] - Call for Papers Closes[masked] - Call for Papers Decisions [masked] - Agenda Announced[masked] - Workshops Registration Starts[masked] - Workshops Registration Closes [masked] - Hackathon[masked] - Workshops[masked] - Lectures Day[masked] - Lectures Day 2

Past events (27)

#21 Spotkanie Entuzjastów R w Krakowie

Wydział Zarządzania AGH

Photos (130)