Past Meetups (41)

What we're about

Denna grupp existerar som ett forum för människor som är intresserade av att få saker gjorda enligt Getting Things Done® (GTD) metodiken.

En plats där vi kan diskutera och dela erfarenheter som rör implementation och metodik.

Mötena passar dig som är helt ny men också dig som har längre erfarenhet av att jobba med metodiken.

Vår dröm är att vi genom denna grupp ska sprida metodiken till så många som vi bara kan, att ge fler människor ett sinne likt vatten...

Members (420)

Photos (58)