What we're about

Interessert i digitale brukeropplevelser? Det er vi i IxDA Stavanger også, og ønsker å etablere et uformelt faglig samlingspunkt for folk som jobber med brukeropplevelse.

Hvem passer IxDA-treffene for? Kommunikasjonsfolk, markedsfolk, frontend-folk, studenter, folk som vurderer en karriere innen brukeropplevelser, ux- og interaksjons-folk, digititaliseringsfolk, webfolk.

—— mer om IxDA ——

IxDA Stavanger ble startet i 2015 av en gjeng med entusiaster. Vi møtes over uformell prat og deler faglige erfaringer - gjerne over en øl.

IxDA er en global, frivillig, ikke-kommersiell interesseorganisasjon for interaksjonsdesignere. IxDA er et uformelt faglig samlingspunkt for alle som steller med brukeropplevelse, uansett fagbakgrunn.

Vi er en forening av frivillige og det er gratis å være medlem. Alt gjøres på dugnad. Planen er å arrangere en håndfull faglige bransjetreff i året. Jo fler som engasjerer seg, jo enklere blir det å få opp aktivitetsnivået.

Det finnes forgreininger av IxDA i Oslo, Trondheim og Bergen.
Les mer om IxDA: http://ixda.org/about/ixda-mission

Upcoming events (5)

#22 IXDA Stavanger Meetup // SINTEF: Forskning på chatbots og brukeropplevelse

Asbjørn Følstad fra SINTEF deler erfaringer fra forskning på chatbots og virtuelle assistenter. Om brukeropplevelse, interaksjonsdesign og hvordan chatboter muliggjør nye former for samspill mellom menneske og maskin. Det blir gode muligheter for spørsmål og diskusjon underveis og etterpå. Asbjørn har bakgrunn fra psykologi og har arbeidet med brukersentrert design siden han var ferdig på NTNU i 2000. Han er spesielt interessert i hvordan nye digitale løsninger tas i bruk, og hvordan vi kan legge til rette for gode brukeropplevelser. Asbjørn jobber for SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. For our english audience: Asbjørns talk will be held in Norwegian. Foto: Benedicte Tandsæther-Andersen

#23 IXDA Stavanger Meetup

Innovation Dock

Join us for excellent discussions, beer and snacks – details on this meetup to follow! Location TBD

#24 IXDA Stavanger Meetup

Innovation Dock

Join us for excellent discussions, beer and snacks – details on this meetup to follow!

#25 IXDA Stavanger Meetup

Innovation Dock

Join us for excellent discussions, beer and snacks – details on this meetup to follow!

Past events (20)

Photos (37)