Skip to content

What we’re about

Møteplass for UX- og tjenestedesignmiljøet i Bergen

IxDA Bergen er en arena for alle som er interessert i UX og tjenestedesign. Formålet er å bli bedre kjent, lære av hverandre og bli flinkere sammen. Våre arrangementet er åpne for alle og gratis.

Mål
Fremme interaksjonsdesign og gode brukeropplevelser- Tilrettelegge en faglig arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling- Skape engasjement, debatt og inspirasjon på faglige arrangement- Være et nøytralt kontaktpunkt for bransjen- Styrke interaksjonsdesign-utdanningen i Bergen

Internasjonalt
IxDA (Interaction Design Association) er en internasjonal organisasjon dedikert til å forbedre den menneskelige tilværelsen gjennom å fremme interaksjonsdesign og relaterte fagfelt.

Les mer om målene til IxDA (http://ixda.org/about/ixda-mission)

Upcoming events (2)

See all