What we're about

JUG Łódź is an association of Java architects, developers and enthusiasts from Łódź, Poland. Members of the association are mostly practicing professionals working in one of Poland’s biggest cities with a strong IT sector.

Upcoming events (1)

2 Prezki : Oath2 i czysty kod

Needs a location

Po prezentacjach będą piwka.

Prezentacja 1:
Temat : "Zabezpieczanie aplikacji internetowej Java za pomocą OAuth2"
Prezenter : Paweł Sadowski
Opis : Paweł opowie nam, czym właściwie jest OAuth2.0 i jak można go zastosować do zabezpieczania aplikacji serwerowej Java.

Prezentacja 2:
Temat: “Czysty kod akceleratorem biznesu.”
Prezenter : Piotr Stawirej
Opis: Konkurencja nie śpi. Firmy ścigają się, aby zainteresować rynek kolejnym pomysłem. Inni próbują obronić swoją aktualną pozycję. W czasie kryzysu utrzymanie się na rynku może być dla części wyzwaniem. Dostarczenie zadowalającego produktu ma tym większe znaczenie. Jednym z elementów, mogących decydować o długoterminowym sukcesie jest jakość kodu. Tworząc szybki prototyp, możemy nie odczuć skutków na dłuższą metę. Niestety pod przykrywką prototypu często dostarczamy tak naprawdę MVP (Minimum Viable Product), który będziemy rozwijać. O czym często zapominamy, jakie błędy popełniamy i o czym powinniśmy pamiętać?

Past events (332)

Photos (363)